Siapa Kami?

PENGENALAN SYARIKAT

VONAD telah ditubuhkan pada tahun 2010 untuk menjalankan kursus bagi membantu para peserta memahami teori berkaitan perkembangan kanak-kanak dan mengaplikasikannya dalam amalan mereka di Taska atau Pusat Jagaan.

MISI

Matlamat utama Vonad ialah untuk menjalankan kursus bagi membantu para peserta memahami teori berkaitan perkembangan kanak-kanak dan mengaplikasikannya dalam amalan mereka di Taska atau Pusat Jagaan.

VISI

Dengan adanya kursus yang komprehensif ini, pengasuh, pendidik, penyelia dan operator pusat jagaan dan Taska dapat menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran bagi membolehkan mereka melaksanakan kurikulum Permata Negara di Taska atau Pusat Jagaan.